ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
Սերգո Արտուշի Հայրապետյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր՝
ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի տնօրեն
1997 թվականին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, նպատակահարմար և ժամանակադեպ համարելով Գյումրիում հայագիտական կառույցի գոյությունը, որոշեց տեղում ստեղծել Շիրակի նյութական և հոգևոր մշակույթի կենտրոն, որը մինչև 2002 թվականը գործում էր որպես ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղ: 2003 թվականից կենտրոնը ստացավ ինքնուրույն ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ՝ վերանվանվելով ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի, որն առայսօր ՀՀ ԳԱԱ համակարգի միակ ոչ մայրաքաղաքա յին հայագիտական կառույցն է, իր 22 աշխատակիցներով (գիտական կազմը՝ 18 գիտաշխատող, 2 գիտության դոկտոր, 13 գիտությունների թեկնածու): Ստեղծման օրից կենտրոնում հիմնական գիտական ուղղությունները պատմական Շիրակ գավառի ազգագրություն, հին ու նոր պատմություն, հնագիտության և բանահյուսության խնդիրներն են, նաև էթնո-հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որ տարվում են մարզի ներկայիս տարածքում:

ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնում 2018թ. անցկացվելիք գիտական սեմինարների ցանկ

Փետրվար
1. Օրորոցայինը որպես տարողունակ տեքստի տեսակ /գիտաշխատող Հ. Մատիկյան/
2. Պոստմոդեռնիզմի առանձնահատկությունները գրականության մեջ /գիտաշխատող Ռ.Հովհաննիսյան/

Մարտ
1. Ուրարտական թագավորության կազմավորման հարցի շուրջ /պատմ. գիտ. դոկտոր Ս.Պետրոսյան/
2. Վանի թանգարանում պահվող սեպագիր ուլունքը, որպես Էրիախիի մասին վկայող չորրոդ սկզբնաղբյուր /պատմ. գիտ.թեկնածու Ի.Ավագյան/
3. 1000 - ամյա խոսքի առեղծվածը /հոգեբան. գիտ. թեկնածու Կ.Սահակյան/
4.Նորահայտ հնավայրերը Շիրակում /գիտաշխատող Հ.Խաչատրյան/

Ապրիլ
1. Ալեքսանդրապոլի աշուղական համքարությունը  /արվ. գիտ. թեկնածու Հ. Հարությունյան/

Մայիս
1. Օսմանյան իշխանությունների ժողովրդագրական քաղաքականությունն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918թ. /պատմ. գիտ.թեկնածու Ա.Հայրապետյան/
2. Պատմական Տայքի Խոտորջրի գյուղախումբը XIX դ. և XX դարի սկզբին /պատմ.գիտ.թեկնածու Ա.Ակոպով/
3. Ազգային գաղափարախոսության հոգեբանական հիմքերը ազգ-բանակ համատեքստում /հոգեբան. գիտ. թեկնածու Կ.Սահակյան/

Հունիս
1. Ալեքսանդրապոլի քաղաքապետերը 1897-1920թթ.  /պատմ.գիտ.թեկնածու Կ. Ալեքսանյան/
2. Կանանց տնտեսական գործունեությունը Շիրակում 19-20-րդ դդ. /պատմ.գիտ. Կ. Բազեյան/
3. Շիրակի մարզի գյուղական բնակչության ժողովրդագրական արդի վիճակը /պ. գ. թեկնածու Ա. Բոյաջյան/

Հուլիս
1. Շիրակի դիմադրական շարժման դրսևորումները 1918-1920թթ. /պատմ.գիտ.թեկնածու Կ. Ալեքսանյան/
2. Կրթությունը և դաստիարակությունը Ամերկոմի որբանոցներում՝ ըստ Մեծ եղեռնը վերապրածների հուշերի /պատմ.գիտ.թեկնածու Ի.Ավագյան/
3. Բարեգործությունը Ալեքսանդրապոլում XIX դարի երկրորդ կեսին /պատմ.գիտ.թեկնածու Գ. Այվազյան/

Օգոստոս
1. Գովերգ օրորոցային տեքստերի լեզվական ատաղձի քննություն հայ և անգլալեզու օրորոցային տեքստերի համապատկերում/գիտաշխատող Հ.Մատիկյան/
2. Ալեքպոլցի կանանց հասարակական գործունեությունը XIX դարում /պատմ.գիտ.թեկնածու Գ. Այվազյան/
3. Ժողովրդական լեզվամտածողության առանձնահատկությունները բանահյուսական ժանրերում /գիտաշխատող Ռ.Հովհաննիսյան/

Սեպտեմբեր
1. Դանիել Ղազարյանը եւ Լենինականի երաժշտական կյանքը /նվիրված՝ կոմպոզիտորի ծննդյան 135 ամյակին /արվ. գիտ. թեկնածու Հ.Հարությունյան/

Հոկտեմբեր
1. ՀՅԴ Ալեքսանդրապոլի «Քար» կառույցի գործունեությունը XIX դարավերջին և XX դարասկզբին /պատմ. գիտ. թեկնածու Ա.Հայրապետյան/
2. Ճորոխի ավազանի հայության բռնի մահմեդականացումը XVII-XIX դդ./պատմ.գիտ.թեկնածու Ա.Ակոպով/

Նոյեմբեր
1. Հարստության ու հարգարժանության չափորոշիչները ալեքսանդրապոլցիների արժեհամակարգում  /պատմ. գիտ. թեկնածու Կ. Բազեյան/
2. Շիրակի մարզի արդյունաբերության կառուցվածքային փոփոխությունները 20-րդ դարի վերջ-21-րդ դարի սկիզբ /պատմ. գիտ.թեկնածու Ա. Բոյաջյան/

Դեկտեմբեր
1.Մատենագրական տվյալները Մեծ Հայքի Արշամ-Արշակ թագավորի մասին /պ.գ.թ Լ.Պետրոսյան/             
2. Գյումրու հնագիտական հուշարձանները /պատմ.գիտ.թեկնածու Լ. Եգանյան/  

      

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017
FAST-DESIGN