ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
Սերգո Արտուշի Հայրապետյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր՝
ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի տնօրեն
1997 թվականին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, նպատակահարմար և ժամանակադեպ համարելով Գյումրիում հայագիտական կառույցի գոյությունը, որոշեց տեղում ստեղծել Շիրակի նյութական և հոգևոր մշակույթի կենտրոն, որը մինչև 2002 թվականը գործում էր որպես ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղ: 2003 թվականից կենտրոնը ստացավ ինքնուրույն ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ՝ վերանվանվելով ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի, որն առայսօր ՀՀ ԳԱԱ համակարգի միակ ոչ մայրաքաղաքա յին հայագիտական կառույցն է, իր 22 աշխատակիցներով (գիտական կազմը՝ 18 գիտաշխատող, 2 գիտության դոկտոր, 13 գիտությունների թեկնածու): Ստեղծման օրից կենտրոնում հիմնական գիտական ուղղությունները պատմական Շիրակ գավառի ազգագրություն, հին ու նոր պատմություն, հնագիտության և բանահյուսության խնդիրներն են, նաև էթնո-հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որ տարվում են մարզի ներկայիս տարածքում:

ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնում 2017թ. անցկացվելիք գիտական սեմինարների ցանկ

Մարտ
Քրիստափոր Կարա - Մուրզան եւ հայ երգչախմբային արվեստը /արվ. թեկնածու Հ.Հարությունյան/ 1.Բանահյուսական աղբյուրները Ալեքսանդրապոլ քաղաքի եւ քաղաքացու մասին /պատմ. գիտ. թեկ. Կ.Բազեյան/

Ապրիլ
Խորհրդային իշխանության հաստատումը Ալեքսանդրապոլի գավառում /պատմ.գիտ թեկ.Կ.Ալեքսանյան/ Ուղղափառ-քաղկեդոնիկ հայերի մշակութային ժառանգությունը /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Ակոպով/

Մայիս  
1. ՀՅԴ «Քաղկոմիտեի» գործունեությունը 1890-1905թթ. /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Հայրապետյան/
2. Ալեքսանդրապոլի իգական դպրոցները 19-րդ 2-րդ կեսին /պատմ.գիտ. թեկնածու Գ.Այվազյան/

Հուլիս
1. Շիրակի նորահայտ հնագիտական հուշարձաններ /պատմ.գիտ. թեկ. Լ. Եգանյան, ավ, գիտ. Հ.Խաչատրյան/
2. Շիրակի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները 21-րդ դարում /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Բոյաջյան/

Օգոստոս
1. Նարեկաբուժություն. հազարամյա խոսքի առեղծվածը /հոգեբան.գիտ. թեկնածուԿ.Սահակյան/
2. Շիրակի արդի գրականության համակարգման փորձ /գիտաշխ.Ռ.Հովհաննիսյան/

Հոկտեմբեր
1. Կ.Ղաֆադարյանի ազգագրական մի հոդվածի շուրջ /պատմ.գիտ. թեկնածուԿ.Բազեյան/
2. Շիրակի գյուղատնտեսության դրությունը 1940-1960թթ. /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Բոյաջյան /

Նոյեմբեր
1. Աշուղ Շերամի ժառանգության պատմական արժեքը /արվ.թեկնածու Հ.Հարությունյան/
2. Օրորոցային երգերի տեքստերի համեմատական քննության շուրջ /կրտ.գիտաշխ. Հ.Մատիկյան/

Դեկտեմբեր
1. Աշուրիսուայի զեկույցը Սարգոնին, որտեղ հիշատակվում է, պատմական Շիրակի մասը կազմող, Գուրիանիա երկիրը /պատմ. գիտ. թեկնածու Ի.Ավագյան/
2. Երվանդունյաց Արշամ-Արշակ թագավորի մասին պատմական աղբյուրների /պատմ. գիտ. թեկնածու Լ. Պետրոսյան/

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017
FAST-DESIGN