ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
Սերգո Արտուշի Հայրապետյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր՝
ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի տնօրեն
1997 թվականին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, նպատակահարմար և ժամանակադեպ համարելով Գյումրիում հայագիտական կառույցի գոյությունը, որոշեց տեղում ստեղծել Շիրակի նյութական և հոգևոր մշակույթի կենտրոն, որը մինչև 2002 թվականը գործում էր որպես ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղ: 2003 թվականից կենտրոնը ստացավ ինքնուրույն ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ՝ վերանվանվելով ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի, որն առայսօր ՀՀ ԳԱԱ համակարգի միակ ոչ մայրաքաղաքա յին հայագիտական կառույցն է, իր 22 աշխատակիցներով (գիտական կազմը՝ 18 գիտաշխատող, 2 գիտության դոկտոր, 13 գիտությունների թեկնածու): Ստեղծման օրից կենտրոնում հիմնական գիտական ուղղությունները պատմական Շիրակ գավառի ազգագրություն, հին ու նոր պատմություն, հնագիտության և բանահյուսության խնդիրներն են, նաև էթնո-հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որ տարվում են մարզի ներկայիս տարածքում:

ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնում 2017թ. անցկացվելիք գիտական սեմինարների ցանկ

Մարտ
Քրիստափոր Կարա - Մուրզան եւ հայ երգչախմբային արվեստը /արվ. թեկնածու Հ.Հարությունյան/ 1.Բանահյուսական աղբյուրները Ալեքսանդրապոլ քաղաքի եւ քաղաքացու մասին /պատմ. գիտ. թեկ. Կ.Բազեյան/

Ապրիլ
Խորհրդային իշխանության հաստատումը Ալեքսանդրապոլի գավառում /պատմ.գիտ թեկ.Կ.Ալեքսանյան/ Ուղղափառ-քաղկեդոնիկ հայերի մշակութային ժառանգությունը /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Ակոպով/

Մայիս  
1. ՀՅԴ «Քաղկոմիտեի» գործունեությունը 1890-1905թթ. /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Հայրապետյան/
2. Ալեքսանդրապոլի իգական դպրոցները 19-րդ 2-րդ կեսին /պատմ.գիտ. թեկնածու Գ.Այվազյան/

Հուլիս
1. Շիրակի նորահայտ հնագիտական հուշարձաններ /պատմ.գիտ. թեկ. Լ. Եգանյան, ավ, գիտ. Հ.Խաչատրյան/
2. Շիրակի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները 21-րդ դարում /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Բոյաջյան/

Օգոստոս
1. Նարեկաբուժություն. հազարամյա խոսքի առեղծվածը /հոգեբան.գիտ. թեկնածուԿ.Սահակյան/
2. Շիրակի արդի գրականության համակարգման փորձ /գիտաշխ.Ռ.Հովհաննիսյան/

Հոկտեմբեր
1. Կ.Ղաֆադարյանի ազգագրական մի հոդվածի շուրջ /պատմ.գիտ. թեկնածուԿ.Բազեյան/
2. Շիրակի գյուղատնտեսության դրությունը 1940-1960թթ. /պատմ.գիտ. թեկնածու Ա.Բոյաջյան /

Նոյեմբեր
1. Աշուղ Շերամի ժառանգության պատմական արժեքը /արվ.թեկնածու Հ.Հարությունյան/
2. Օրորոցային երգերի տեքստերի համեմատական քննության շուրջ /կրտ.գիտաշխ. Հ.Մատիկյան/

Դեկտեմբեր
1. Աշուրիսուայի զեկույցը Սարգոնին, որտեղ հիշատակվում է, պատմական Շիրակի մասը կազմող, Գուրիանիա երկիրը /պատմ. գիտ. թեկնածու Ի.Ավագյան/
2. Երվանդունյաց Արշամ-Արշակ թագավորի մասին պատմական աղբյուրների /պատմ. գիտ. թեկնածու Լ. Պետրոսյան/

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան փողոց, շենք 5,
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017
FAST-DESIGN