1997թ. ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, նպատակահարմար և ժամանակադեպ համարելով Գյումրիում հայագիտական կառույցի գոյությունը, որոշեց տեղում ստեղծել Շիրակի նյութական և հոգևոր մշակույթի կենտրոն, որը մինչև 2002 թվականը գործում էր որպես ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղ:
2003 թվականից կենտրոնը ստացավ ինքնուրույն ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ՝ վերանվանվելով ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի, որն առայսօր ՀՀ ԳԱԱ համակարգի միակ ոչ մայրաքաղաքային հայագիտական կառույցն է, իր 22 աշխատակիցներով (գիտական կազմը՝ 18 գիտաշխատող, 2 գիտ. դոկտոր, 11 գիտ. թեկնածու): Ստեղծման օրից կենտրոնում հիմնական գիտական ուղղությունները պատմական Շիրակ գավառի ազգագրություն, հին ու նոր պատմություն, հնագիտության և բանահյուսության խնդիրներն են, նաև էթնո-հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որ տարվում են մարզի ներկայիս տարածքում:

Սերգո Արտուշի Հայրապետյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր՝
ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի տնօրեն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր

2016թ. սեպտեմբերի 24-25-ը

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը Գյումրիում գումարում է

 «ՇԻՐԱԿԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.
 ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

Գիտաժողովի աշխատանքները կկազմակերպվեն հետևյալ ուղղություններով.

  • ավանդական ազգագրություն և ազգահոգեբանություն,
  • արվեստ և գրականություն,
  • պատմություն,
  • հնագիտություն և մարդաբանություն,
  • բանահյուսություն և բանագիտություն:

 

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:
Կազմկոմիտեն հոգում է բոլոր հյուրերի սննդի, հանգստի և գիշերակացի ծախսերը:

Խնդրվում է՝ մասնակցության հայտերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը՝ hkentron@mail.ru էլ. հասցեով


shirakcenter.sci.am © 2016 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են