ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Անահիտ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ, Լևոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ,Համազասպ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ

Շիրակի կուրարաքսյան մշակույթի դամբարանների մարդաբանական նյութերը 5

Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ

Եռոտանի և քառոտանի  տակդիր-զոհասեղաններ Մեծ Սեպասարից 23

Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լ. ԵԳԱՆՅԱՆ, Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ա. ՖՈՒՐԹՎԱՆԳԼԵՐ, Թ ՆԵՈՒՍԵՐ, Դ. ՄԱՈՒԵՐՄԱՆ

Ազատանի  դամբարանադաշտի  2014թ. պեղումները 32

Սարգիս ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Quria երկրները և հին հայոց մատռվակները 51

Լուսինե ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Մի մանրանկարի նորովի մեկնաբանման փորձ 62

Ինգա ԱՎԱԳՅԱՆ

Շիրակից հայտնի ուրարտական դարաշրջանի գոտիների զարդամոտիվների շուրջ

70

Սարգիս ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

‹‹Իծագրեր›› - ժայռապատկերները քարայծի և դիցայծի պաշտամունքների տեսանկյունից

83

Աշխեն ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Դայաենի-Դիաուխի-Տայքը Ք.Ա. 12-8-րդ դարերում 93

Արկադի ԱԿՈՊՈՎ

Տայքի կյուրապաղատությունը հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական գործընթացներում (X դարի II կես)

104

Արմեն ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Արևելահայ մամուլն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատված գաղթականության մասին

110

Աստղիկ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը հետսառըպատերազմյան աշխարհակարգում (1989-1992թթ.)

121

Կարինե ԲԱԶԵՅԱՆ

Արհեստները` Հայոց  ցեղասպանության համատեքստում 132

Հասմիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ժողովրդական երգի արդի դրսևորումները Շիրակում 139

Թորգոմ ԱՂԱՆՅԱՆ

Աղետների ազգաբանական հետազոտության հիմնախնդիրները 146

Արաքսյա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Արագիլը հայոց ավանդազրույցներում 154
Նաիրա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Միջմշակութային հաղորդակցության դերը և նշանակությունը արդի գործարար աշխարհում

160
Ռոզա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հայի ոգու հետեղեռնյան կենսաշարժը Հակոբ Հարությունի «Կապույտ հազ» գրքում 165

Սիրանուշ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հայոց ցեղասպանության թեման իսպանական արձակում 170

Կարինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Ցեղասպանություն. երրորդ սերունդ /Անտոնիա Արսլանի վեպերի հիման վրա/ 178

Թամարա ՄԵԼԻՔՅԱՆ

Փիլիսոփայական ենթատեքստը Բորիս Պաստեռնակի «ծովայինե  պոեզիայում 182
Անի  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Հոմանիշների գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսականե երկում 

188
Լալիկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լուսինե  ԵՆԳՈՅԱՆ
Զուգաձևություններ գրաբարի  ուղղական հոլովում 197
Հասմիկ ՄԱՏԻԿՅԱՆ

Օրորասացի կերպարը անգլալեզու և հայ բանահյուսական օրորոցային տեքստերում

204
Աննա ՊԱՊՈՅԱՆ
Ներառական  կրթությամբ երեխաների հոգեբանական ադապտացիան 210
Օլգա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների ինքնագնահատականի և հավակնությունների հիմնախնդիրը

217
Սյուզաննա ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ
Կոմպետենցիաների ուսումնասիրության խնդիրը կրթական համակարգում 226

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Կարինե ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Մայիսյան իրադարձություններին վերաբերող մի փաստաթղթի հետքերով 230

Արտաշես ԲՈՅԱՋՅԱՆ

Բուսաբուծությունը Շիրակում 1920-1930-ական թթ 237

Ազատ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

Գյումրեցի պատանի ծանրորդները Եվրոպայի 1996-2000թթ. առաջնություններում

246

Անահիտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Երկու հանճարների հանդիպումը` Բայրոնը և Հայոց լեզուն 252

Լրատու 260

Ամփոփում (անգլերեն) 266

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023